Sexköp på massagesalonger i Stockholm

Nathalie Wästerlund

Vid en arbetsplatsinspektion på olika thaimassagesalonger i Stockholm kunde polisen konstatera att flera salonger erbjuder sexuella tjänster. Insatsen leddes av människohandelssektionen i samarbete med lokalpolisområde Norrmalm.

Insatsen genomfördes en kväll i oktober, och var myndighetsgemensam. På polisens hemsida går det att läsa att fyra salonger i centrala Stockholm fick besök av polisen tillsammans med Arbetsmiljöverket, Skatteverket och socialtjänsten. Detta efter flertalet tips från allmänheten. Inspektionen av två av salongerna visade på att minst ett sexköp hade skett, samt flera misstänkta försök till sexköp.

– Det finns också indikationer på att kvinnor som arbetar på salongerna utsätts för människoexploatering alternativt människohandel, säger Lisa Törnblom, som är chef på människohandelssektionen i Region Stockholm.

Blockerade nödutgångar

salongerna var blockerade eller låsta. De kommer ställa krav på att detta åtgärdas omgående. Skatteverket kommer att utfärda avgifter, bland annat eftersom en massös inte var inskriven som personal på en av salongerna. Socialtjänsten fanns även på plats för att prata med och erbjuda stöd till massöserna.

Sexköpslagen har haft en positiv effekt

Att köpa sexuella tjänster har varit olagligt i Sverige sen 1999, då “sexköpslagen” trädde i kraft. Sverige blev då det första landet i världen att göra köp av sexuella tjänster olagligt, men inte att sälja dem. Detta eftersom det var viktigt att ansvaret skulle ligga hos förövarna, och inte de som blivit utsatta. Lagen har haft en positiv effekt på efterfrågan, och flera andra länder har uttalat intresse om en liknande lag.

Många utsatta för människohandel med sexuella ändamål

Enligt Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel, NMT, så uppskattas runt 200 kvinnor befinna sig i aktiv gatuförsäljning i Sverige just nu. Men de kvinnor som säljer sex frivilligt är bara en liten del av kvoten som erbjuder sexuella tjänster mot betalning, då de allra flesta har blivit utsatta för människohandel, även kallat trafficking. Att sälja sex är en osäker aktivitet, och den som köper sex kan aldrig veta säkert att den människan inte lever under tvång. Statistik från NMT visade på att 202 kvinnor och 49 män under 2019 var utsatta för, eller potentiellt utsatta, för människohandel. Av dessa personer var 133 kvinnor och två män utsatta för människohandel med sexuella ändamål.