Sexåring drunknade under idrottslektion – rektor och tre lärare döms

Susanne Nilsson
Malmö tingsrätt dömde lärare och rektor efter sexårings drunkning. Foto: Lars Lydig

Tre lärare och en rektor döms för arbetsmiljöbrott efter att en sexårig pojke drunknade under en idrottslektion på en skola i Falsterbo 2020. Det meddelar Malmö tingsrätt i ett pressmeddelande.

Händelsen inträffade då de tre lärarna tillsammans med 40 elever badade i en bassäng i närheten av skolan.

– Tingsrätten menar att såväl lärarna som rektorn i och för sig framstår som kompetenta och ansvarstagande men i detta fall har de brustit i sina åligganden på ett sådant sätt att de ska dömas för arbetsmiljöbrott, säger rådmannen Håkan Olaussen.

Oaktsamhet och brister i tillsynen

Tingsrätten anser att det är fastställt att lärarna varit oaktsamma och brustit i sin tillsyn av sexåringen och de andra barnen, särskilt med tanke på att de flesta inte var simkunniga. En vattenaktivitet ställer under sådana förutsättningar mycket höga krav på både tillsyn och uppsikt, krav som lärarna enligt rätten alltså inte uppfyllt. Vidare skriver rätten att lärarna inte planerat sin placering, roller och ansvarsfördelning vid bassängen.

Skolans rektor är den som har det yttersta ansvaret för verksamheten. Tingsrätten anser att rektorn brustit i sitt arbetsmiljöansvar, då någon riskbedömning gällande elevernas användande av bassängen inte gjorts.

Villkorlig dom och dagsböter

Påföljden för rektorn och lärarna bestäms till villkorlig dom och dagsböter. Vellinge kommun ska betala skadestånd på drygt 138 000 kronor till den omkomne pojkens familj. Kommunen ska också betala en företagsbot på 1,5 miljoner kronor.