SD:s Mattias Eriksson Falk stoppar luciatåg

Susanne Nilsson
Mattias Eriksson Falk (SD).

Bollnäs folkhögskola skulle på luciamorgonen lussa för regionsfullmäktige i Gävleborg. Men, luciatåget stoppades i sista sekund. Anledningen: fullmäktiges ordförande, Mattias Eriksson Falk (SD), tyckte inte det var passande med en lucia som inte identifierar sig som kvinna utan går under pronomenet hen.

Att folkhögskolans luciatåg skulle framföras för regionsfullmäktige var planerat sedan länge. Allt var förberett, inövat och klart. Att luciatåget ställdes in precis innan det skulle börja gjorde deltagarna både ledsna och besvikna.

Inte ett “traditionellt luciatåg”

Nongrata har varit i kontakt med Bollnäs folkhögskolas rektor Lotta Skärberg. Hon bekräftar att skälet till att luciatåget ställdes in var att lucian inte identifierar sig som kvinna, och därmed var det enligt Mattias Eriksson Falk inte ett traditionellt luciatåg.

Eleverna blev upprörda

Rektorn berättar också att eleverna blev upprörda över motivet till beslutet. Hon säger vidare att organisationen på Bollnäs folkhögskola, som ägs av Region Gävleborg, är tydlig med vilken värdegrund de arbetar efter.

– Vi arbetar aktivt med områdena likabehandling och icke-diskriminering. Region Gävleborg har haft ambitionen att verksamheterna ska vara HBTQI-certifierade vilket Bollnäs folkhögskola är, vi vill vara en inkluderande miljö. Vi upplever att beslutet att stoppa luciatåget strider mot de värden organisationen står för.

Har inte återkommit

Nongrata har sökt både Mattias Eriksson Falk och presstjänsten för region Gävleborg för en kommentar, men de har inte återkommit.