SD och Jomshof vill slopa diskrimineringslagen – “exkluderar”

Susanne Nilsson

Sverigedemokraternas Richard Jomshof, ny ordförande för justitieutskottet, vill utreda och kanske helt avskaffa diskrimineringslagen. Skälet till detta är att han anser att det är fel att lagen inte skyddar människor mot att diskrimineras på grund av sin politiska övertygelse.

Flera av Sverigedemokraternas partiföreträdare, bland dem Jomshof själv, har känt sig diskriminerade på grund av sitt politiska engagemang. Frågan om att lägga in “politisk övertygelse” som en diskrimineringsgrund har tidigare röstats ned av partiet. Istället vill man alltså avskaffa diskrimineringslagen helt.

“Otillbörlig särbehandling”

Inom partiet är man sedan tidigare eniga om att det nuvarande systemet med flera olika diskrimineringsgrunder bör avskaffas och ersättas av en regel som förbjuder “otillbörlig särbehandling”. Man anser att det är fel att endast vissa utsatta grupper skyddas av lagen, och att gruppen som diskrimineras på grund av sin politiska övertygelse inte ingår.

Tidningen Arbetet intervjuade Jomshof i samband med riksdagens öppnande förra veckan. Han bekräftade då att hans personliga åsikt är att diskrimineringslagen borde avskaffas helt. På frågan om han inte tror det blir lättare att diskriminera om lagen tas bort svarar han såhär.

– Nej, jag hävdar att lagstiftningen redan täcker in det. Det är redan så i dag att du inte får behandla människor på ett visst sätt. Om du då har en diskrimineringslag som endast pekar ut vissa diskrimineringsgrunder så exkluderar man andra.

“En freakshow”

Richard Jomshof har tidigare fått mycket kritik efter att han kallat transpersoner som inte steriliseras eller kastreras för “en freakshow”. Sverigedemokraterna var det enda partiet som 2013 röstade emot förslaget om att ta bort tvångssterilisering för transpersoner som genomgick en könskorrigering.

Fakta: Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Syftet med lagen är att skydda människor från att diskrimineras på grund av kön, sexuell läggning,

könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.