Säpo varnar – ökat antal attentatshot i Sverige

Susanne Nilsson

Säkerhetsläget i Sverige har försämrats. Det menar Säkerhetspolisen, Säpo, som nu går ut med en varning för att antalet hot om attentat mot Sverige har ökat.

Koranbränningen utanför Turkiets ambassad och den uppmärksammade kampanjen mot Sveriges socialtjänst är enligt Säpo några av skälen till att läget bedöms ha blivit allvarligare. Terrorhotnivån har dock inte förändrats, utan står kvar på en förhöjd nivå.

Hotdrivande situation

Säpo skriver i ett pressmeddelande att de ser att antalet attentatshot i deras underrättelseflöde ökar.

“Reaktionerna efter bland annat koranbränningen utanför Turkiets ambassad i Stockholm i januari har varit omfattande. Säkerhetspolisen har tidigare konstaterat att situationen kan vara hotdrivande och bedömningen är att säkerhetsläget har försämrats. Detta ska ses i ljuset av det försämrade säkerhetsläget i omvärlden och händelser som den internationellt uppmärksammade LVU-kampanjen som riktas mot den svenska socialtjänsten.”

Problematisk situation

Säpos bedömning är att Sverige står i ett större fokus än tidigare för våldsbejakande islamism. I pressmeddelandet beskrivs den nuvarande situationen som problematisk. Vidare meddelar Säpo att deras samverkan för att skydda Sveriges säkerhet fortsätter, både nationellt och internationellt, och att hotnivån bedöms med jämna mellanrum.