Rökte inomhus – får betala 100 000 kronor

Susanne Nilsson
Foto: Johan Wingborg

En man som bodde i en hyresrätt i Malmö får betala 100 000 kronor för renovering av lägenheten efter att han flyttat ut. Detta på grund av att han rökte inomhus.

Peter Dahlberg bodde i sin tvårummare i Malmö i 20 år. Under den tiden rökte han inomhus dagligen. Det fanns inget förbud mot att röka i lägenheten, varken när han flyttade in eller när han flyttade ut.

Stämdes på renoveringskostnader

Efter att Peter flyttade ut fick hyresvärden, det kommunala bostadsbolaget MKB, totalrenovera och röksanera lägenheten. Detta tyckte de att Peter skulle betala för. När han motsatte sig det stämde MKB honom på kostnaden för renoveringen, som uppgick till 415 000 kronor.

Stämningen gick aldrig vidare till huvudförhandling då parterna till slut kom fram till en förlikning. Peter ska enligt överenskommelsen betala 100 000 kronor till sin före detta hyresvärd.

Inte nöjd med förlikningen

Peter har berättat för Hem & Hyra att värden aldrig renoverat eller utfört något underhåll i lägenheten under den tid han bott där. Han säger vidare att han inte är nöjd med förlikningen, men att han inte vill kommentera saken ytterligare.

– Nu vill jag bara gå vidare och slippa dessa problem.

MKB meddelar via sin bolagsjurist Lars-Gunnar Larsson att de är nöjda med överenskommelsen.

– Vi har gjort en samlad bedömning utifrån de handlingar vi har i ärendet. Och vi har lyssnat på motparten och kommit fram till att det var ett rimligt belopp, säger han till Hem & Hyra.

Annan hyresgäst stäms på 141 000 kronor

Peter är inte den enda hyresgäst som stämts av MKB på grund av rökning. En kvinna som bott i en av deras lägenheter i endast nio månader har krävts på 141 000 kronor för renoveringskostnader, då MKB anser att lägenheten är rökskadad och måste saneras. Kvinnan själv medger att hon under de senaste månaderna slarvat och rökt inomhus men med balkongdörren öppen, men säger att lägenheten omöjligt kan ha blivit rökskadad på så kort tid.

Kan vara tillåtet att röka om det ej är störande

Många hyresvärdar förbjuder idag rökning i nybyggda hyreshus. Enligt hyresgästföreningens chefsjurist Susanna Skogsberg har den typen av ärende dock aldrig prövats rättsligt. Rent generellt är det tillåtet att röka i sin lägenhet och på balkongen, under förutsättning att det inte stör grannarna. Och även om hyresvärden infört rökförbud i ett hus ska det vara tillåtet att röka i sin lägenhet i en normal omfattning. Detta enligt ett beslut av hyresnämnden i Göteborg från 2016.

Oklart rättsläge

Enligt en jurist som Nongrata varit i kontakt med, så framgår att rättsläget är oklart. Han berättar att det finns minst två domar från hyresnämnden. Där ena är den som redogjorts för ovan. Den andra gällde en man som fick sitt kontrakt uppsagt efter att han fortsatt röka när hyresvärden införde ett rökförbud. I det fallet beslutade hyresnämnden att det inte fanns grund att säga upp hyresavtalet eftersom mannen bott i lägenheten i flera år innan rökförbudet infördes. Det gick alltså inte att tillämpa förbudet retroaktivt. Där hänvisades till att det i så fall måste finnas något sådant fastställt i hyreskontraktet från början. Det finns därmed ingen entydig rättslig reglering i dagsläget.