Risk för elbrist i vinter – planerade strömavbrott kan bli nödvändiga

Susanne Nilsson

Risken för elbrist i Sverige i vinter ökar. Detta kan leda till att planerade strömavbrott blir nödvändiga.

I och med det förlängda stoppet av kärnkraftverket Ringhals 4 måste Sverige importera mer el, och risken är att vi i vinter inte kan importera tillräckligt mycket. För att undvika att elförsörjningen slås ut i hela eller stora delar av landet kan förbrukningen behöva minskas genom tvångsåtgärder, såsom tillfälliga bortkopplingar av vissa elabonnenter.

Minsta möjliga skada

Om planerade strömavbrott blir nödvändiga ska det ske med minsta möjliga skada. För att tillse detta finns ett system som kallas styrel, där det regleras vilka samhällsfunktioner som är prioriterade och därmed behöver ha tillgång till någon slags reservkraft.
Det är kommuner och länsstyrelser som är ansvariga för att se över vilka av verksamheterna i deras respektive områden som behöver prioriteras. Länsstyrelserna sammanställer sedan listor utifrån det. Listorna är sekretessbelagda, men generellt gäller att privata hushåll och vanliga bostäder alltid är lägst prioriterade när det gäller tillgång till ström. Sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och telekommunikation är exempel på samhällsviktiga och därmed prioriterade verksamheter och funktioner.

Aldrig testats i praktiken

Systemet med styrel har dock aldrig testats i praktiken. Erik Ek, strateg på Svenska kraftnät, säger till DN att vår egen elproduktion endast brukar vara otillräcklig under 36 timmar per år, vilket gör att  planerade bortkopplingar aldrig behövt ske.

Skulle planerade elavbrott bli nödvändiga är det de olika elnätsbolagen som stänger av, på uppdrag av Svenska kraftnät.