Riktad insats i Globenområdet under helgen – 400 gram narkotika beslagtogs efter konserter

Nathalie Wästerlund
Foto: Holger.Ellgaard - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48269442

I helgen genomförde lokalpolisområde Globen en narkotikainsats i Globens evenemangsområde. Omkring 400 gram narkotika beslagtogs och 22 personer greps.

Tillfället valdes för att flera evenemang pågick samtidigt under lördagen och man hoppades kunna fånga upp eventuell narkotikahandel. Lokalpolisområde Globen valde därför att tillsammans med spaningssektionen och sektionen för grova brott i polisområde Stockholm syd, genomföra en narkotikainsats i syfte att skapa tryggare och säkrare evenemang.

400 gram narkotika hittades

– Narkotikainsatsen var en del i det långsiktiga arbetet kopplat till offentliga tillställningar för lugna och trygga evenemang. 16 personer greps misstänkta för ringa narkotikabrott, fem personer greps misstänkta för narkotikabrott i överlåtelsesyfte och en greps misstänkt för häleri. Cirka 400 gram narkotika och narkotikaklassade läkemedel beslagtogs. Inom ramen för insatsen gjordes även fyra husrannsakningar och ett antal topsningar, säger insatsledare Mikael Carlsson i ett pressmeddelande från polisen.

Tryggare miljö och motverka gängkriminaliteten

Målet med insatsen var att skapa en tryggare evenemangsmiljö och att kunna minska narkotikaanvändningen. Insatsen är en del av arbetet för att kunna få en positiv effekt på den lokala problembilden. Att bruka narkotika, som är mycket vanligt förekommande i evenemangmiljöer, bidrar även till konflikter i den kriminella miljön, skriver polisen.

– I lokalpolisområde Globen finns det ett antal öppna drogscener och vi har fått indikationer och även själva sett att användandet av narkotika är utbrett på vissa typer av evenemang i evenemangsområdet, säger Tobias Lövström, lokalpolisområdeschef i Globen.