Riksdagen stoppar lagändring tänkt för att skydda vittnen – för stora ekonomiska konsekvenser

Nathalie Wästerlund

Riksdagen fattade idag ett beslut om att stoppa en lagändring som skulle ha trätt i kraft i oktober. Lagändringen var tänkt att skydda personer som lämnar uppgifter om brott, genom att exempelvis vittnens personnummer och adresser skulle beläggas med sekretess. 

Den 26 juni lämnade Domstolsverket in en begäran till Justitieutskottet om att bestämmelserna skulle upphävas och därmed aldrig träda i kraft, och idag hörsammades detta.

– Ytterligare sekretessprövningar hade fått mycket stora konsekvenser för domstolarna. Att göra den typen av prövningar, i de väldigt omfattande förundersökningar som vi har i dag, skulle kräva väldigt stora domarresurser. Detta samtidigt som många domare redan idag slår larm om en ansträngd arbetssituation … Jag är därför både glad och lättad över att riksdagen gick oss till mötes, säger Thomas Rolén, generaldirektör på Domstolsverket, i ett pressmeddelande från myndigheten.

Kritiseras av domstolarna

Lagändringen har kritiserats av både domstolarna och Justitieutskottet, som båda menar att det hade fått både ekonomiska konsekvenser och lett till längre väntetider för både brottsoffer och de som väntar på sin dom. Utredningen om anonyma vittnen pågår dock fortfarande, och i ett delbetänkande under nästa månad kommer ett system för anonyma vittnen att föreslås. Man ska även titta på om det finns behov av att utöka sekretessen i domstol för att stärka och effektivisera rättsprocessen.