Riksåklagaren vill att HD ska döma klimataktivister för sabotage

Ricard Aron Nilsson
Riksåklagare Katarina Johansson Welin. Foto: Peter Groth

Riksåklagaren (RÅ) har överklagat hovrättens dom gällande att elva klimataktivister friades för sabotage efter en vägblockad.

Det var i augusti 2022 som ett flertal personer från organisationen ”Återställ våtmarkerna” i en klimataktion satte sig på E4:an i rusningstrafik och blockerade trafiken. Resultatet blev totalstopp i trafiken och långa köer. I trafikkaoset så blev en ambulans som var under utryckning 10 minuter försenad. I tingsrätten dömdes de åtalade för både sabotage och ohörsamhet mot ordningsmakten, men i hovrätten friades de från den förstnämnda åtalspunkten.

Eftersöker en enhetlig praxis

RÅ Katarina Johansson Welin har överklagat till Högstad domstolen och vill att de åtalade även ska dömas för sabotage. Det är hennes bedömning att störningen var av så pass allvarlig karaktär att samtliga även ska dömas för sabotage.

– I normalfallet passerar det 3 500–4 000 bilar på platsen under den tid som blockaden genomfördes mellan klockan 8.20 och 9.10. Det var fråga om ett totalstopp under 20 minuter och därefter långa följdförseningar. Dessutom försenades en ambulans under utryckning med en patient som behövde akutsjukvård. Det behövs ett klargörande om vilka omständigheter som ska beaktas när man prövar vad som utgör en allvarlig störning eller hinder i dessa fall, säger Katarina Johansson Welin i ett pressmeddelande.