Rester av människokropp hittade utanför Arlanda

Ricard Aron Nilsson

Det som misstänkts vara kvarlevorna efter en människokropp har hittats utanför Arlanda, norr om Stockholm.

Några privatpersoner som var ute i skogen för en promenad i ett naturområde under fredagskvällen. Plötsligt upptäckte de något som inte passade in i terrängen. En lite närmare undersökning visade sig att de verkade var resterna av en död människa.

Äldre kvarlevor

Enligt uppgifter från polisen så är de aktuella kvarlevorna av äldre karaktär. Över ett år gammalt är det enda som bekräftats just nu. Polisen är även tydliga med att det just nu inte är fastställt att det är en död människa som det rör sig om.

En förundersökning om mord har inletts eftersom det inte går att utesluta att den presumtiva människan har bragts om livet.