Restaurang i Stockholm tvingas stänga – hade kackerlackor i lokalerna

Susanne Nilsson

En restaurang i Vasastan i centrala Stockholm har tvingats stänga efter att både levande och döda kackerlackor hittats i lokalen. Miljöförvaltningen gjorde en oannonserad kontroll av restaurangen efter att de fått in klagomål om kackerlackor av en tidigare gäst. I köket hittades levande kackerlackor, och på andra platser i lokalen hittades döda kackerlackor i klisterfällor.

– Det var ett klagomål från en gäst som föranledde vårt besök. Restaurangen är fortsatt stängd i väntan på en uppföljande kontroll, säger Petra Skärlina Fogelsjöö, enhetschef på miljöförvaltningen, till Nyhetsbyrån Siren.

Restaurangen är nu stängd och har förbjudits att driva sin verksamhet till en sanering från kackerlackor har skett på ett fackmannamässigt sätt. Ägarna måste också införa och redovisa förstärkta rutiner gällande rengöring och förvaring av livsmedel och utrustning.