Rekordmånga avtjänar livstidsstraff i Sverige

Susanne Nilsson

Det blir allt vanligare att personer döms till livstid i Sverige. Just nu avtjänar rekordmånga intagna, 189 stycken, ett livstidsstraff på anstalter runt om i landet. Majoriteten av dem är dömda för mord. Straffskärpningen för mord som infördes den 1 januari 2020 är troligen en del av förklaringen till att antalet livstidsdömda stiger.

Lagändringen innebär att det inte krävs lika försvårande omständigheter som tidigare för att kunna döma någon till livstid.

– Regeringen var då tydlig med att fler som döms för mord ska dömas till livstid, och den politiska ambitionen har domstolarna följt sedan dess. Så utvecklingen ligger helt i linje med tanken bakom lagändringen, säger Dennis Martinsson, doktor i straffrätt vid Stockholms universitet, till TT.

Majoriteten av de livstidsdömda är män

Kriminalvården började 1989 föra statistik över antalet personer som döms till livstid. Det året utdömdes 26 livstidsdomar. Sedan dess har en stadig ökning skett. Majoriteten av de livstidsdömda är män. År 2020 avtjänade 152 personer livstidsstraff, av dem var sju stycken kvinnor.

Generell straffökning

De senaste åren har en generell straffökning skett i Sverige, och det ökade antalet livstidsdömda går i linje med det. Det finns inga tecken på att antalet livstidsdömda kommer att minska framöver, snarare tvärtom eftersom personer från 18 år numera kan dömas till livstid efter en lagändring som trädde i kraft i januari i år.

Kan ansöka om tidsbestämt straff

Fängelse på livstid är det enda straffet i Sverige som inte är tidsbestämt. Den som döms till livstid vet alltså inte varken om eller när den kommer ut ur fängelset. Efter att ha avtjänat minst tio år på anstalt kan en livstidsdömd ansöka om att få sitt straff tidsbestämt.

Alla ärenden som gäller tidsbestämning av straff hanteras av Örebro tingsrätt. Kriminalvården får då yttra sig om hur den intagne skött sig i fängelset, och Rättsmedicinalverket gör en så kallad riskbedömning avseende den intagnes benägenhet att återfalla i grov brottslighet.

Flera intagna har dött i fängelse

Livstid kan betyda livstid. Det finns flera exempel på fångar som avlidit under sitt straff. Det som avgör om en dömd får beviljad omvandling eller inte, är framförallt risken för återfall i grov brottslighet. Om risken är hög, så kan den intagne få sitta inlåst tills hen dör.

Inte bara mord som kan ge livstid

Om en tidsbestämning av straffet beviljas får det tidsbestämda straffet inte vara kortare än 18 år. Som tidigare nämnts är majoriteten av de som avtjänar livstidsstraff dömda för mord, eller för medhjälp, försök eller anstiftan till mord. Men det finns även andra brott som har livstids fängelse i straffskalan. Exempel på sådana brott är grov mordbrand, grovt spioneri, människorov och grov allmänfarlig ödeläggelse.