Region Skåne inför systemet med sms-livräddare

Susanne Nilsson

Region Skåne inför systemet med sms-livräddare i början på januari nästa år. Tolv regioner är sedan tidigare anslutna till tjänsten, vars syfte är att hjärt- och lungräddning ska kunna påbörjas så fort som möjligt i väntan på ambulans eller räddningstjänst.

Alla invånare över 18 år som är utbildade i hjärt- och lungräddning kan ansluta sig till systemet. När ett larm om hjärtstopp kommer in till SOS Alarm skickas sms ut till upp till 30 personer som befinner sig i geografisk närhet. Dessa kan antingen påbörja hjärt- och lungräddning eller hämta närmsta defibrillator och ta med den till platsen.

Snabb hjälp ökar överlevnadschanserna

Vid ett hjärtstopp är det viktigt att hjärt- och lungräddning påbörjas så fort som möjligt. Via tjänsten med sms-livräddare når man ut till många människor som kan hjälpa till snabbt.

– Handlingskraftiga händer räddar liv. För varje minut som går minskar chansen till överlevnad med tio procent om den drabbade inte får hjälp. Snabbt larm och tidig hjärt-lungräddning ökar möjligheten att överleva för den som har drabbats av ett hjärtstopp. Därför är införandet av Sms-livräddare ett viktigt komplement till vår redan befintliga larmkedja, säger Cecilia Andréll, regional HLR-samordnare, Team HLR Practicum Skåne, i ett pressmeddelande på Region Skånes hemsida.

Många engagerar sig

Många invånare i Skåne har redan engagerat sig trots att tjänsten ännu inte är igång.

– Vi är redan fler än 11 600 registrerade frivilliga livräddare. Det är fint att så många är redo att hjälpa sina medmänniskor. Många regioner har redan anslutit sig och jag ser fram emot att vi snart också är i gång, säger Anna Lybeck, regional HLR-ansvarig läkare, Team HLR Practicum Skåne, i pressmeddelandet.