Regeringens utredare: skapa ungdomsfängelser

Ricard Aron Nilsson

Agneta Bäcklund, som fått regeringens uppdrag att utreda frågan om ungdomsfängelser, säger att Kriminalvården borde införa ungdomsfängelser för dem som begår allvarliga brott och är i åldern 15-17 år gamla. Det handlar bland annat om att Kriminalvården har resurser och kunskap att kunna hantera våld och rymningar bättre. Även återfallspreventionen är i fokus.

– Det viktigaste för oss har varit att risken för återfall i brott minskar och att utslussningen till frihet kan ske på ett bra sätt. Där tror vi Kriminalvården är bättre lämpade då de redan har ett upparbetat system kring villkorlig frigivning, säger hon till SVT Nyheter.