Regeringen och Stockholms stad oense om Bromma flygplats – kan avvecklas till 2025

Nathalie Wästerlund
Bromma Stockholm Airport. Foto: Peter Phillips, Swedavia

Frågan om Bromma flygplats existens har debatterats länge. I den nya regeringens Tidöavtal framgick att de vill behålla flygplatsen. Men de rödgröna partierna, som nu fått styre i Stockholm, vill avveckla flygplatsen så fort som möjligt.

Stockholm stads finansborgarråd, Karin Wanngård, berättar för Mitt i att de planerar att skicka förhandlare till Swedavia, som driver flygplatsen, i syfte att förhandla om arrendeavtalet. Målet med detta är att avsluta avtalet i förväg, som annars gäller fram till år 2038. Om inte detta biter så vill de begära en höjd arrendeavgift med cirka 50 miljoner per år.

De rödgröna bestämmer

Wanngård vill att flygplatsen ska avvecklas senast 2035. Enligt en tidigare utredning hade den teoretiskt sett redan kunnat avvecklas år 2025. De rödgröna partierna har sista ordet i frågan om Bromma flygplats, men regeringen har slagit fast att inget beslut kommer fattas under den pågående mandatperioden.