Projekt “Sluta skjut” ger resultat i Malmö – utökas till fler städer

Susanne Nilsson

För fyra år sedan inleddes projekt “Sluta skjut” i Malmö. Satsningen är ett samarbete mellan Polisen, Kriminalvården, Malmö stad och lokala organisationer och föreningar. Syftet är att förebygga skjutningar och grovt våld.

Samarbetsprojektet är utformat utifrån den amerikanska modellen GVI, gruppvåldsintervention, som gett goda resultat i flera våldsdrabbade städer i USA.

Riktade insatser

I projektet arbetar man med att försvåra för personer i kriminella grupper genom koordinerade och riktade insatser, men också genom att erbjuda skydd och hjälp för de som vill ta sig ur kriminaliteten.

Målet med projektet är att minska antalet fall av grovt och dödligt våld som utförs av kriminella grupperingar, vilket ska leda till en ökad trygghet i samhället. Det leder också till att polisens resurser i mindre omfattning behöver gå till att utreda grovt och dödligt våld, samt att sjukvården och övriga samhället inte belastas i samma utsträckning.

Polisen bedömer att projektet har haft effekt

Även om antalet skjutningar har ökat i Malmö de senaste två åren anser polisens koordinator Glen Sjögren att projektet har effekt.

– Vi har sett en annan stämning i stan, det är många kriminella som är oroliga och vill lämna, säger han till Sydsvenskan.

Under de år som satsningen pågått i Malmö har 45 personer lämnat gängkriminaliteten och även flyttat från staden. 84 personer har lämnat sitt kriminella liv men bor fortfarande kvar i Malmö. Eftersom projektet hittills har varit framgångsrikt har regeringen gett Brottsförebyggande rådet, BRÅ, i uppdrag att utöka satsningen och införa projektet i fler svenska städer.