Priset för nationellt ID-kort ökar igen – kostar 400 kr från första januari

Nathalie Wästerlund

I början av maj i år sänktes priset för ett nationellt ID-kort till 100 kronor. Detta för att väntetiderna för att göra pass var långa, och man ville sänka trycket på dem.

– Vi ville att regeringen skulle sänka ansökningsavgiften för att i ökad utsträckning få medborgarna att ansöka om nationellt id-kort istället för pass, då tillgången till sådana var god och leveranstiden betydligt kortare, sade Per Engström, nationell kommenderingschef för nationella särskilda händelser, enligt polisens hemsida.

Detta fick god effekt då efterfrågan på tidsbokningar för pass minskade. Det sänkta priset kommer att gälla fram till den sista december i år. Bokade tider som infaller nästa år kommer att kosta det ursprungliga priset på 400 kronor.