Positiva urinprov stoppar tidsbestämning för morddömd man

Susanne Nilsson
Örebro tingsrätt är den domstol som är första instans när en livstidsdömd vill ansöka om att få tidsbestämt. Foto: Tommy Andersson

En man som avtjänar ett livstidsstraff har fått avslag på sin ansökan om tidsbestämning. Detta efter att han han lämnat tre urinprov i rad som visat positivt på amfetamin.

Rätten anser, med hänsyn till de positiva proven, att det finns en beaktansvärd risk för återfall i brott och avslår därför ansökan om att få livstidsstraffet omvandlat.

Mördade en 80-årig kvinna

Mannen dömdes till livstids fängelse för att 2007 ha mördat en 80-årig kvinna i Motala. Mordet begicks genom strypning och kvävning och kraftigt våld mot kvinnans ansikte. I samband med mordet stal han också kvinnans plånbok.

Han har tidigare ansökt om att få sitt straff tidsbestämt, men nekats med hänvisning till återfallsrisken. Nu har Örebro tingsrätt återigen prövat en ansökan om tidsbestämning, och även denna gång blev det ett avslag.

Problematisk anstaltsvistelse

I riskbedömningen, gjord av Rättsmedicinalverket, konstaterar man att mannen visserligen inte uppvisat våldsamma tendenser under sin tid på anstalt men att hans vistelse varit problematisk på andra sätt. Han har upprepade gånger hamnat i situationer där han blivit hotad av andra intagna, lämnat flera positiva urinprov samt medicinerats med höga doser centralstimulerande läkemedel.

Kan tyda på återfall i missbruk

Under de senaste åren ska situationen för mannen ha stabiliserats, han har skaffat ett starkare socialt nätverk och en plan för framtiden. Men, precis innan RMV skulle påbörja sin riskbedömning, lämnade mannen alltså tre urinprov som alla visade positivt på amfetamin. Mannen själv hävdar att han blivit drogad i fängelset, men kort innan det första positiva provet lämnades hade han bett om att få en amfetaminbaserad medicin insatt. Detta kan enligt riskbedömningen tyda på att han återfallit i missbruk, och därför bedöms risken för återfall i brottslighet vara medelhög.

Nekar till återfall

Mannen själv säger att han absolut inte skulle ta någon narkotika självmant, och att uppgiften om att han skulle ha efterfrågat amfetaminbaserad medicin är felaktig. Örebro tingsrätt konstaterar att det inte är klarlagt hur mannen fått i sig narkotikan, men att osäkerheten kring detta innebär att en “konkret och beaktansvärd risk för återfall i brott” måste anses föreligga. Därför avslås hans ansökan om tidsbestämt straff.