Polisstudent stängs av från utbildningen – sköt studiekamrat i ryggen

Susanne Nilsson

En polisstudent har stängts av från utbildningen efter att ha skjutit en studiekamrat i ryggen under en övning. Kamraten skadades inte då vapnet var ett övningsvapen, men Polismyndigheten ansåg att händelsen var så pass allvarlig att det var nödvändigt att stänga av studenten.

Polisstudenten ska enligt Polisen, förutom att ha skjutit sin kamrat, också ha visat sig ”likgiltig inför givna instruktioner och andra personers hälsa”. Själv ansåg han dock inte att händelsen var tillräckligt allvarlig för att ligga till grund för en avstängning. Han hävdade också att det på polisutbildningen finns en “välkänd jargong” där skämt med övningsvapen och annan rekvisita inte är ovanligt.

Överklagade beslutet

Studenten överklagade beslutet om avstängning till Polisen personalansvarsnämnd.  i överklagandet hävdade han att polisen inte redogjort för varför han inte skulle få fortsätta utbildningen med hänsyn till övriga studenters och medarbetares säkerhet. Han menade också att polisen inte tittat på möjligheten att vidta “mindre ingripande åtgärder”. Dessutom hävdar han att någon genomgång av säkerhetsrutiner inte skett före den aktuella övningen.

“Mycket anmärkningsvärt”

Polisen har i sin tur berättat att studentens uppträdande under övningen varit “mycket anmärkningsvärt”, och att en disciplinpåföljd inte är aktuell vid den typen av händelse. Läraren säger också att en säkerhetsgenomgång hölls före övningen, något som personalansvarsnämnden inte hittar något skäl att ifrågasätta.

Beslutet om avstängning står fast

Personalansvarsnämnden har nu fattat beslut om att avstängningen av mannen ska stå fast. I beslutet framgår bland annat att vapnet som studenten sköt sin kamrat med räknas som ett skarpladdat vapen, trots att det är ett övningsvapen.

”Av utredningen framgår att det aktuella övningsvapnets pipa har en mindre kaliber än ett ordinarie tjänstevapen och att den ammunition som används är nerladdad och har lägre utgångshastighet och projektilvikt. Övningsvapnet är dock att betrakta som ett skarpt vapen.”

Olämplig för fortsatt utbildning

Nämnden skriver vidare i sin bedömning att den delar Polisens bedömning om att det är “anmärkningsvärt” att rikta ett vapen mot och avlossa vapnet mot en försvarslös person. Studenten har enligt nämnden visat sig olämplig för fortsatt utbildning, hans överklagande avslås därför och beslutet om avstängning står fast.