Polisstudent felaktigt avstängd

Ricard Aron Nilsson

Det var i maj som en studerande på polisutbildningen stängdes av efter att han misstänkts för brott. Man ansåg det olämpligt att studierna fick fortsätta under tiden som förundersökningen pågick.

Ett överklagande skickades till personalansvarsnämnden som ansåg att beslutet var fel. De skrev bland annat att det ”saknades någon annan entydig bevisning”. Inte heller fanns något dom, åtal eller erkännande. Tillräckliga skäl att stänga av saknades, därför hävdes avstängningen.