Polisman förmådde civil man att låtsas köpa droger – döms i hovrätten och kommer “sannolikt att förlora jobbet”

Nathalie Wästerlund
Svea hovrätt dömde polisen för att bland annat ha provocerat fram ett brott. Foto: www.domstol.se

En polisman döms nu även av hovrätten för tjänstefel och osant intygande. Detta efter att han iscensatt en narkotikaöverlåtelse med hjälp av en civil person som fått agera skådespelare. Den civila mannen var missbrukare och fick instruktioner om att han skulle “låtsas vilja köpa narkotika” av en man.

Händelsen utspelade sig under sommaren 2020. En civil polispatrull spanade i Stockholm och fick då syn på en man som de uppfattade som en missbrukare. De följde efter mannen som tog tunnelbanan till Bandhagen, där de kunde se att han mötte upp en annan man som benämns som “säljaren”. Därefter ska de ha utväxlat en mindre mängd heroin. Säljaren greps på plats medan köparen avvek från platsen enligt polisrapporten som senare skrevs av de två poliserna som befann sig på platsen.

“Tofsen” kände poliserna

Några veckor senare dömdes säljaren för narkotikabrott till villkorlig dom. Han ansågs ha haft 0,21 gram heroin på sig för eget bruk. Men utredarna i fallet började ana oråd då de utryckande polisernas historia inte verkade stämma. Under utredningens gång visade det sig att köparen, som polismannen i förhören kallar ”Tofsen”, redan på tunnelbanetåget mot Bandhagen kände igen polismannen och att de pratade med varandra. Polismannen rapporterar efter detta till sina kollegor som är på väg till perrongen Bandhagen. ”Jag tror att det kommer ske någonting där men jag tror inte det är ‘Tofsen’ här som kommer göra någonting utan det är några andra killar”, säger han då enligt domen.

Begått flera tjänstefel

Våren 2022 åtalades de båda poliserna. Den man som nu dömts av hovrätten anses ha varit den drivande i fallet. Åklagaren menar att de begått tjänstefel genom att frige “Tofsen” som varit gripen misstänkt för narkotikabrott, utan att ta den misstänktes personuppgifter togs och utan att ta eventuell misstänkt narkotika i beslag. De har inte heller rapporterat det misstänkta brottet eller upprättat protokoll över genomfört gripande och handfängslande, något de har en skyldighet att göra.

Olovlig brottsprovokation

Ännu allvarligare är det som åklagaren beskriver som att de har ”genomfört en provokativ åtgärd utan att det redovisats” vilket inneburit att det inte framgått i förundersökningsprotokollet mot säljaren och därmed berövat honom rätten till en rättvis rättegång. Detta medför att en olovlig brottsprovokation genomförts av polismännen. Utöver detta har de använt sig av en civil person, “Tofsen”, för att åstadkomma provokationen med risk för dennes liv, hälsa och att han skulle göra sig skyldig till narkotikabrott.

Kommer “sannolikt att förlora jobbet”

Den polisen som ansågs drivande friades i tingsrätten för att ha använt en provokativ åtgärd samt falsk eller vårdslös tillvitelse. Tingsrätten dömde däremot honom för att ha frigett en person misstänkt för narkotikabrott, för att ha underlåtit att rapportera brottet samt inte rapporterat händelsen kring gripandet på ett korrekt sätt – alltså tjänstefel samt osant intygande. Hovrätten har nu i stort sett fastställt den undre instansens dom, med undantag för att han fälls för provokationen men frias för att inte ha fört korrekt protokoll.

Tingsrätten konstaterade att det samlade straffvärdet för den brottslighet som den profilerade polismannen har gjort sig skyldig till motsvarar ett kortare fängelsestraff. Straffet stannade dock vid villkorlig dom, som eftersom domstolen bedömer att han kommer förlora jobbet, inte ska förenas med dagsböter. De uppgifter som finns att tillgå tyder på att han “sannolikt kommer att förlora jobbet” i och med domen.