Polisman avfyrade vapen inne på stationen – anses inte ha begått något brott

Nathalie Wästerlund

En polis avfyrade av misstag ett skott med en kulsprutepistol på polisstationen i februari, rapporterar GP. Incidenten inträffade på Hisingens polisstation när han skulle försäkra sig om att inga patroner fanns kvar i vapnet.

Fyra poliser till befann sig i rummen, men inga personskador uppkom. En betongvägg var det enda som tog skada av skotten. En arbetsrättslig utredning inleddes, som kom fram till att polismannen hanterat vapnet på ett oaktsamt sätt. Men särskilda åklagarkammaren inledde inte en förundersökning om tjänstefel, då de inte ansåg att något brott begåtts.

Polisen har fått en varning av Polismyndigheten, eftersom de ansett att en disciplinpåföljd för tjänsteförseelse var motiverad.