Polisens nya hjälpredor – små, snabba kameravagnar längs Stockholms gator

Nathalie Wästerlund

Sedan en tid tillbaka har mycket små polisbilar kunnat skymtas runt om i Stockholm. Men självfallet är det inte en ny version av polisens fordon – det är mobila kameravagnar som placerats i staden som komplement till fasta kameror.

Två nya kameravagnar har hittills stått i centrala Stockholm. De kan snabbt flyttas och placeras på de platser där de behövs bäst och är tänkta att fungera som komplement till de cirka 260 fasta kamerorna som finns i nuläget. Fler fasta kameror är planerade i framtiden.

Ny, förbättrad möjlighet

– De nya kameravagnarna innebär en ny och förbättrad möjlighet att snabbt få kameror på plats vid behov. De är helt mobila lösningar och ska användas där behoven är störst för stunden, säger Emil Lidén, på sektionen för kamerabevakning och analys i polisregion Stockholm, i ett pressmeddelande från Polisen.

Nattlivet övervakas

Med det ökade antalet kameror hoppas Polisen att höja sin generella förmåga, detta genom att kameravagnarna placeras i huvudsak i områden där mycket folk rör sig samt platser där kameraövervakning kan gynna polisens brottsförebyggande arbete. Sergels torg och Medborgarplatsen är några av de platser som övervakats i flera år, bland annat för att dessa platser har ett rikt nattliv och mycket rörelse även på dagen. Det ökade antalet kameror är en del av polisens tekniksatsning som genomförts under de senaste åren.

Kameror har stor betydelse

– Vi ser dagligen nyttan av kameror inte minst vid brottsutredningar. I flera ärenden har bilder och filmer från våra kameror haft betydelse och bidragit till att personer dömts för brott, säger Per Edquist, samordnare för kameraövervakning i polisområde Stockholm city, i pressmeddelandet.