Polisens attackplan mot alla skjutningarna

Ricard Aron Nilsson
Rikspolischef Anders Thornberg.

Kameraövervakning och fler drönare är enligt polisen centrala vapen mot det grova våldet och den ökande gängkriminaliteten. En utökad tillgång till krypterad information är viktigt för det brottsbekämpande arbetet.

Under en pressträff där rikspolischef Anders Thornberg och chefen för den operativa enheten på Noa, Stefan Hector, medverkade, så förklarade Polismyndigheten hur de såg på den eskalerande brottsligheten och vad som kan göras.

En fredstida krissituation

Polisen har en samordnande funktion där man inom sektorn “Ordning och säkerhet” ska leda ett samarbete mellan Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården. Detta samordningsansvar gäller vid det som benämns som fredstida krissituationer, vilket är vad man menar att Sverige befinner sig i just nu.

– Vi har en god lägesbild över utvecklingen. I grunden är den organiserade brottsligheten affärsmässig med syfte att generera stora vinster. Dagens skjutningar är något annat. Unga män som vill visa handlingskraft och vinna status. Det är känslostyrt och oordnade konflikter. Avsaknad av traditionella hierarkier och tystnadskultur råder. Därför måste polisen totalt ställa om för att möta det här angreppssättet, sa Anders Thornberg.

Fler tekniska hjälpmedel efterfrågas

Många grova brott planeras och genomförs med hjälp av krypterade appar eller särskilda telefoner. För att komma åt denna kommunikation så vill rikspolischefen få tillgång till fler tekniska hjälpmedel.

– Vi behöver få tillgång till mer krypterad kommunikation. Det är där man styr och leder de här olika morden och uppgörelserna, sa rikspolischefen och lyfte det faktum att Encrochatt, Sky och Anom så här långt lett till att drygt 380 personer dömts till över 2 200 fängelseår.

Fler kameror och drönare behövs

Andra viktiga tekniska hjälpmedel som lyftes fram var kameror och drönare.

– Vi har fler kroppskameror, tillfälliga och fasta kameror, och drönare ute. Det har varit helt avgörande. Att dokumentera är nödvändigt för att kunna lagföra efteråt. Ska vi lyckas i framtiden behöver vi kunna lyssna på krypterade meddelanden och vi behöver mer kameror och teknik, på grund av den stora tystnadskultur som råder, sa Anders Thornberg.

Möte med justitieministern

Rikspolischef Anders Thornberg framhöll att han nyligen haft ett möte med justitieministern Gunnar Strömmer där de diskuterat hur man bäst kommer hittar en lösning på det våld som just nu präglar samhället.

– Mycket av det vi ser i Tidöavtalet på det brottsbekämpande området ligger i linje med det vi efterlyst och pratat om i många år. Utan att peka ut enskilda åtgärder tycker jag det är viktigt att alla förslag utreds och prövas noggrant. Sedan får riksdagen avgöra vilka förutsättningar polisen ska ha.