Polisen stärker arbetet mot våldsamma upplopp genom ny handlingsplan

Susanne Nilsson

Polisen har tagit fram en handlingsplan för att kunna arbeta bättre och säkrare mot våldsamma upplopp. Det skriver myndigheten på sin hemsida.

Under det så kallade påskupploppet förra året vidtogs flera omedelbara åtgärder, och nu ingår de tillsammans med 50 nya punkter i en ny handlingsplan. En av de viktigaste åtgärderna är att utbilda poliser i landets samtliga regioner i särskild polistaktik, SPT, som är en viktig del i att hantera folksamlingar.

Fokus på tre områden

Handlingsplanen fokus ligger huvudsakligen på följande tre områden:

Utveckling av brottsförebyggande arbete
Rör åtgärder för att utveckla underrättelseverksamhet, informationsinhämtning och bedömningar av hotbild.

Lednings- och ansvarsförhållande
Rör åtgärder för att utveckla ledning, förhållande mellan nationell och regional ledningsnivå, samt förhållandet mellan arbete inom ramen för en så kallad särskild händelse och arbete i linjeorganisationen.

Utveckling av särskild polistaktik
Rör åtgärder för att utveckla taktik och metod, kompetens, resurser, utbildning, utrustning, fordon och kommunikation.

Väl rustade

Handlingsplanen har nu skickats in till arbetsmiljöverket.

– Vi vill stå väl rustade nästa gång attacker sker mot polisen. Åtgärderna ska ses i ljuset av att de så kallade påskupploppen är de mest våldsamma och omfattande angreppen på svensk polis i modern tid, säger Boel Sjöberg, gruppchef vid Noas enhet för brottsbekämpning i Stockholm, i ett pressmeddelande på polisens hemsida.