Polisen skickar vykort till äldre – hoppas minska bedrägerier

Susanne Nilsson
Genom att informera äldre via vykort, hoppas polisen att bedrägerierna ska minska. Foto: Ricard Aron Nilsson

Polisen kommer under den närmaste veckan att skicka ut vykort till personer i Sverige som är 70 år och äldre. Korten innehåller information om hur man kan skydda sig mot bedrägerier, framför allt sådana som görs över telefon.

Antalet telefonbedrägerier ökade under förra året med 86% jämfört med året innan, och det är framför allt äldre personer som blir utsatta. Kampanjen görs som en del i arbetet med att förebygga och minska bedrägerier genom att informera om vad som är viktigt att tänka på.

Öka kunskapen

Lotta Mauritzon är brottsförebyggare på polisens nationella bedrägericentrum.

– Vi behöver öka kunskapen hos de äldre och nå fler som riskerar att utsättas för brott. Genom vykorten når vi ut till 1,2 miljoner hushåll och hoppas att fler, som kanske inte tidigare fått information, ska ta del av våra råd om hur man undviker att bli lurad, säger hon i en kommentar på polisens hemsida.

Förutom vykortsutskicken kommer även en rikstäckande annonskampanj att göras i media samt genom digitala kanaler.