Polisen prioriterar att stoppa mäns våld mot kvinnor

Nathalie Wästerlund
Polisen använder sig bland annat av en ny databas, som ytterligare bidrar till kunskap om våld mot kvinnor med underlag för att analysera riskfaktorer hos gärningsmän.

Polisen i region Mitt ändrar nu sitt mindset och utvecklar sina metoder för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Detta skriver de i en artikel på sin hemsida.

Just nu ligger polisens fokus allra mest på grova brott som skjutningar och sprängningar. Även våld mot kvinnor och barn är mycket högt prioriterat. Sedan 2015 har totalt 20 kvinnor blivit mördade av en partner eller ex-partner i regionen, medan 15 personer fallit offer för gängkriminalitet.

Svårare att upptäcka

Eftersom mäns våld mot kvinnor ofta sker i det dolda innanför hemmets väggar så är det svårare att upptäcka, både för närstående och polisen. Detta i kontrast till skjutningar och sprängningar i gängmiljö, som i princip alltid sker i det offentliga.

Polisen förändrar sitt mindset

– Genom att förändra vårt mindset i polisen och jämställa gärningsmän som utövar relationsvåld med de som skjuter varandra i gängmiljön sätter vi ett likhetstecken kring det grova våldet. Båda gärningsmannaprofilerna är livsfarliga, säger regionpolischef Ulf Johansson i polisens artikel.

Flera aspekter ska utveckla polisens arbete

För att utveckla sitt arbete jobbar polisen bland annat med kompetensutveckling bland sina anställda, utveckling av metoder och arbetssätt, samt ett nytt fokus på ökad forensiskt medvetenhet kring kunskaper om spårsäkring på brottsplatser. De har även en ny databas att tillgå, som ytterligare bidrar till kunskap om våld mot kvinnor med underlag för att analysera riskfaktorer hos gärningsmän, något som Nongrata tidigare rapporterat om.

Kunskap om strypningsvåld särskilt viktigt

Kompetensen är särskilt viktig när det handlar om strypningsvåld, vilket är vanligt förekommande i mäns våld mot kvinnor. Eftersom våldet ofta trappas upp över tid, och spår kan vara osynliga eller framträda först efter flera dagar, så är det viktigt att polisen har kunskap och vetskap om förstahandsåtgärder. Man måste kunna identifiera problem på ett tidigt stadium och agera direkt när det krävs.

Analyserar riskfaktorer

– Vi har analyserat vilka riskfaktorer vi kan ha nytta av att känna till så att fler kvinnoliv går att rädda. En nyckel har visat sig vara självmordsbenägenhet hos de män som misshandlar och dödar sin partner. I nuläget har vi ett antal individer på en fokuslista som polisen har extra koll på, på liknande sätt som vi har gällande individer i gängmiljön, säger Jale Poljarevius, som är chef vid underrättelsesektionen, på polisens hemsida.