Polisen kraftsamlar ytterligare mot gängkriminaliteten – en nationell särskild händelse inledd

Nathalie Wästerlund

I takt med att skjutningarna och sprängningarna fortsätter ske nästan dagligen behöver polisen kraftsamla ytterligare. En nationell särskild händelse har nu inletts för att kunna höja sitt tempo ännu mer.

Chefen för den nationella operativa avdelningen (NOA), Johan Olsson, har beslutat att inleda en särskild händelse på nationell nivå. Detta eftersom de grova våldsbrotten fortsätter äga rum, trots att allt fler kriminella blir gripna och stora beslag görs oftare. Polisen förhindrar även fler våldsbrott än tidigare, trots att våldsvågen fortsätter. I och med digitalisering, globalisering och förenklad distribution kan kriminella aktörer, som tidigare var beroende av nära kontakt med de kriminella nätverken i storstäderna, nu självständigt importera och distribuera narkotika i hela landet.

– Vi organiserar oss i en särskild händelse för att omedelbart kunna kraftsamla hela polisen mot det grova våldet. På så sätt kan vi snabbt införa nya, effektiva arbetssätt, dela och lära av varandra, säger Hanna Paradis, nationell kommenderingschef, i ett pressmeddelande.

Arbetet förstärks

Under en tid har polisregionerna Mitt och Stockholm arbetat inom sina egna särskilda händelser. Nu förstärks alltså arbetet och inleds i hela Polismyndigheten. Nya system, tillvägagångssätt och metoder har utvecklats för att kunna motverka kriminalitet och brott på ett så effektivt sätt som möjligt.

– Vi behöver accelerera det operativa tempot ytterligare. Det gör vi nu genom att förstärka de arbetssätt vi redan har arbetat fram och involvera alla polisregioner. Oavsett plats i landet ska vi snabbt kunna omsätta information till operativa insatser, säger Hanna Paradis.

Gemensam lägesbild i fokus

Hela Polismyndigheten ska ha en gemensam lägesbild i fokus och arbeta proaktivt. Med proaktivitet menas en obruten reaktionskedja, där samtliga polisregioner är beredda att vidta operativa åtgärder dygnet runt. Utöver detta ska arbetet med att identifiera huvudaktörer, deras ekonomi och deras respektive nätverk intensifieras ytterligare, vilket genomförs genom samarbeten med andra brottsförebyggande myndigheter.