Polis glömde tjänstevapen på offentlig toalett – får löneavdrag

Susanne Nilsson

En polis i tjänst besökte ett djursjukhus, där hon lånade toaletten. Vid toalettbesöket tog hon av sig sitt bälte med tjänstevapen och annan utrustning. Den glömde hon sedan kvar på toaletten, vilket hon upptäckte först två timmar senare.

Polisens personalansvarsnämnd anser att det rör sig om “ett åsidosättande av skyldigheterna i tjänsten som inte kan anses ringa då vapnet lämnats utan uppsikt på en offentlig toalett” och polisen straffas därför med fem dagars löneavdrag.