Pitbullhund attackerade människor – ägaren frias från ansvar

Susanne Nilsson

En hund av rasen pitbull smet ut från en hundrastgård och attackerade en annan hund, som rastades utanför av en kvinna. När kvinnan och en annan man försökte gå emellan hundarna blev båda två bitna av hunden som smitit ut.

Pibullhundes ägare, en 24-årig man, åtalades för vållande till kroppsskada. Han friades av både tingsrätt och hovrätt.

Bet man och kvinna i händerna

Pitbullhunden ska enligt åtalet ha bitit mannen i händerna så att han fick ett djupt sår på ett finger, sårskador på händerna och smärta. Kvinnan som bets av hunden fick även hon sårskador på händerna samt en punkterad nagel, smärtor och nedsatt känsel.

Kan inte hållas ansvarig

hundrastgården. Enligt mannen själv hade han låst grinden och kontrollerat att den verkligen var stängd. Hundrastgården är en plats som kommunen ansvarar för och att hunden kunde ta sig ut trots att ägaren kontrollerat grinden måste enligt tingsrätten tyda på att grinden på något sätt var trasig.

Inte kunnat förutse defekt grind

Man kan inte kräva att pitbullägaren skulle kunnat förutse detta, då det inte är rimligt att anta att allmänna platser som kommunen ansvarar för är defekta utan att det syns. Hundägaren anses därför ha gjort det som kan krävas av honom, och han kan inte hållas som ansvarig för att hans hund lyckades forcera grinden. Han friades därför i tingsrätten.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom

Domen överklagades till hovrätten, som även de anser att 24-åringen inte varit oaktsam på det sätt som krävs för att kunna dömas för vållande till kroppsskada. Hunden har aldrig tidigare agerat på ett sätt som gjort att särskild försiktighet kunde anses behövas då den vistades i en inhägnad hundrastgård som var låst med en grind. 24-åringen kunde därför inte räkna med att hunden skulle ta sig ut och attackera någon. Hovrätten beslutar därmed att åtalet ska ogillas.