Person hade hemlig alligator hemma – djuret omhändertaget av Länsstyrelsen

Susanne Nilsson

Länsstyrelsen fick information om att en person hade någon slags krokodil i sitt hem. Vid en kontroll visade det sig vara en kajman, som tillhör alligatorsläktet. De blir ofta något mindre än vanliga alligatorer, två till tre meter är vanligt, men de kan bli upp till fem meter långa.

För att få ha ett sådant djur i sin ägo måste man ha ett särskilt intyg, något som ägaren inte hade. Vidare måste Jordbruksverkets regler kring bland annat tillräckligt stor vistelseyta för djuret följas, vilket heller inte gjordes. Kajmanen omhändertogs därför av Länsstyrelsen, då det ansågs vara ”absolut nödvändigt från djurskyddssynpunkt”.

Ägaren hävdade att denne försökt omplacera kajmanen, men inte lyckats.