Överviktig 6-åring omhändertagen av socialtjänsten

Ricard Aron Nilsson
Kammarrätten i Göteborg fattade ett oenigt beslut om att omhänderta den 6-åriga flickan. Foto: Sveriges domstolar

Kammarrätten i Göteborg har beslutat att en kraftig överviktig flicka på 6 år ska omhändertas enligt LVU.

Socialtjänsten i beslutade om omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Som anledning angavs kraftig övervikt och att oro över flickans hälsa hade framkommit från sjukvården.

Fick föräldrastöd

Inledningsvis fick familjen föräldrastöd genom socialtjänsten, och flickan gick då ner i vikt. När insatsen avslutades började vikten återigen att öka. Det var då som man från socialnämndens sida valde att besluta om omhändertagande enligt LVU.

Föräldrarna till flickan överklagade. I förvaltningsrätten avslogs omhändertagande enligt LVU, socialnämnden fick således inte gehör för sin begäran. Då överklagande kommunen till kammarrätten, som beviljade prövningstillstånd.

Oenig kammarrätt

Kammarrätten ändrad tidigare instans domslut och ansåg därmed att skäl för omhändertagande förelåg. Detta med hänsyn till att föräldrarna brustit i sin omsorg av dottern genom att inte ha upprätthållit kosthållningen och nödvändig fysisk aktivitet. Även ett vårdbehov ansågs föreligga och att flickans hälsa samt utveckling stod på spel.

Kammarrätten var dock oeniga och beslutet om omhändertagande fattades med minsta möjliga marginal. Kammarrättslagmannen och en av nämndemännen bedömde istället att fler frivilliga insatser borde genomföras innan ett omhändertagande enligt LVU kan bli aktuellt.

Ovanligt ärende

Att omhänderta ett barn med hänsyn till övervikt är mycket ovanligt. Flera erfarna jurister som Nongrata talat med uppger att ingen av dem varit med om eller ens hört talas om ett ärende där enkom övervikt är grund för ett LVU-beslut. De tror vidare att chansen är god att få prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen just utifrån att ärendet är så ovanligt och därför inte prövats tidigare.