Överträdelse av vistelseförbud prövas för första gången – 24-åring häktad efter överträdelser

Susanne Nilsson

En 24-årig man som meddelats vistelseförbud i centrala Göteborg har häktats efter att han vid flera tillfällen överträtt förbudet. Mannen blev påkommen vid fyra tillfällen, och i helgen häktades han med hänvisning till att det finns risk för att han annars fortsätter sin brottsliga verksamhet.

– Jag tror detta kan vara första gånger den nya lagstiftningen prövas i praktiken och jag tycker det är en viktig signal att hela rättskedjan är offensiva och använder de verktyg vi har fått, säger Max Olsson, lokalpolisområdeschef i Göteborg city, i en kommentar på polisens hemsida.

Just nu är det tre personer som fått ett vistelseförbud inom polisområde Göteborgs city, på grund av att de allvarligt har skadat tryggheten hos allmänheten. Fler ansökningar om vistelseförbud kommer att lämnas in till Åklagarmyndigheten för prövning.

– Det är personer som bland annat begått våldsbrott och sysslat med öppen narkotikahantering. Det skapar stor otrygghet för de som bor och vistas i centrala Göteborg. Genom vistelseförbud begränsar vi möjligheten för de här personerna att fortsätta påverka området negativt, säger Max Olsson.