Ovanligt många vapen beslagtagna i Stockholm – polisen arbetar mer offensivt än tidigare

Nathalie Wästerlund

Mängden dödsskjutningar i Sverige har ökat markant jämfört med de två tidigare åren. Knappt en tredjedel av dessa har skett i Stockholmsregionen. Men i takt med ökningen har polisens resurser och arbete mot kriminalitet förbättrats.

Under årets första elva månader har polisen i region Stockholm beslagtagit 271 vapen. Detta är fler än under de senaste två åren. Något som också ökat jämfört med de senaste två åren är dödsskjutningarna. I hela Sverige har totalt 60 personer i år avlidit till följd av skjutningar enligt polisens statistik, med reservation för eventuella felkällor. Av dessa har 29 skjutningar hänt i Stockholmsregionen.

Många dömda och häktade

Enligt polisens hemsida sitter 19 personer dömda eller häktade i Stockholm, i sammanlagt tio av mordärendena. Knappt hälften av dessa är minderåriga. Mängden gripna har också ökat jämfört med tidigare år.

– Vi har aldrig varit så effektiva som vi är nu i det initiala skeendet av en skjutning för att fånga upp bevis. Att vi har en så stor mängd frihetsberövade personer jämfört med tidigare år är bevis på att vi jobbar framgångsrikt, säger Hanna Paradis, som är biträdande chef för utredningsenheten i region Stockholm, på polisens hemsida.

En hög strategisk närvaro

Det offensiva arbetet mot misstänkta individer och konfliktmiljöer har kunnat stärkas genom personalförstärkningar hos polisen i regionen. Det förbättrade underrättelseläget har också varit hjälpsamt för polisen.

– Vi har hög närvaro på kritiska platser. Det har gett resultat i bland annat en mycket stor mängd beslag av vapen i kriminella miljöer. Det arbetet fortsätter i oförminskad takt nästa år, fortsätter Paradis.