Östersjön ska övervakas konstant – hoppas “sända signaler” till Putin

Nathalie Wästerlund

Idag tog flera länder beslut om att Östersjön ska patrulleras med ett 20-tal örlogsfartyg. Beslutet togs av försvarsministrarna i försvarssamarbetet Joint Expeditionary Forces, JEF, med ledning av Storbritannien. Bakgrunden är en ökad hotbild riktad mot kritisk infrastruktur under vattnet, och man hoppas att detta sänder tydliga signaler till Ryssland om att hålla sig borta.

–Vi har i dag fattat beslut om att JEF kommer att öka sin marina närvaro på Östersjön… Det handlar om att bedriva sjöövervakning, ett 20-tal örlogsfartyg kommer att vara verksamma på Östersjön men även delar av Nordatlanten för att beakta säkerhetsläget och bättre skydda kritisk infrastruktur under vattnet, säger försvarsminister Pål Jonson till SVT Nyheter.

Från Sverige deltar två Visbykorvetter, som kommer ha eget ansvar för vissa delar av Östersjön. Något liknande beslut har aldrig tidigare tagits inom JEF, men efter ett säkerhetstoppmöte som hölls på Gotland tidigare i år beslutade sig de deltagande regeringscheferna för att varje land behövde en utarbetad en plan för skydd av undervattensinfrastrukturen.