Organiserad brottslighet etablerar sig även inom idrotten – polisen tillsätter ny arbetsgrupp

Nathalie Wästerlund

I en färsk rapport från polisen framgår det att den organiserade brottsligheten allt mer etablerar sig inom idrotten, framförallt inom fotbollen. Polisen gör bedömningen att idrottskorruptionen ”är i ett expansivt skede och påverkar idrotten i stort”.

Rapporten Idrottskorruption är en ny fenomenrapport från polisen som syftar till att öka myndighetens och samverkande organisationers kunskap om hur aktörer inom den organiserade brottsligheten i Sverige bedriver kriminell verksamhet inom

idrotten kopplat till korruption, och vilka svaga länkar som gör kriminaliteten möjlig. I Sverige förekommer korruption inom idrotten främst i form av matchfixningar kopplade till spelmarknaden och oseriös förmedlarverksamhet av spelare.

– Idrotten står för värden som integritet, laganda och rent spel. Men det handlar även om stora summor pengar, vilket i sin tur gör att kriminella aktörer blir intresserade och ser möjligheter även här, säger Per Engström, sektionschef vid polisens nationella operativa avdelning, i ett pressmeddelande.

Internationell matchfixning

Historiskt har Sverige ansetts vara fritt från matchfixning vilket lett till att den svenska fotbollen attraherat ett stort internationellt intresse jämfört med övriga europeiska länder. I nuläget är det däremot bekräftat att det bedrivs matchfixning både nationellt och internationellt och att det har skett under en längre tid. Det är aktörer i Sverige med internationella kontakter som har stor omsättning både nationellt och internationellt som ligger bakom, och dessa aktörer har i sin tur kontakt med kriminella nätverk som bedriver organiserad brottslighet.

– Det är tydligt för oss inom svensk polis att kriminella aktörer väljer att flytta fram sina positioner på olika arenor där de kan se ekonomiska vinningar. Från polisen har vi pågående utredningar inom området men för att vi ska komma till rätta med detta i samhället krävs det att vi tillsammans jobbar brottförebyggande, i alla led, fortsätter Per Engström.

Fotboll som mest utsatt

Polisen bedömer att fotbollen är den mest utsatta sporten och konstaterar att det pågår ”löpande rekrytering av spelare, domare och ledare till kriminella aktiviteter”. De ser också att det ökade intresset och den ekonomiska tillväxten kring damfotboll kan öka intresset bland oseriösa aktörer längre fram. Mot bakgrund av slutsatserna i rapporten har polisen beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som bland annat ska lämna förslag på en myndighetsövergripande hantering av problemen med kriminella aktörers inblandning inom idrotten.