Örebro tingsrätt röjde adress till skyddat boende – skickades till motparten

Nathalie Wästerlund
Örebro tingsrätt fick allvarlig kritik av Justitieombudsmannen. Foto: Tommy Andersson

En tingsrätt bifogade av misstag kompletta adressuppgifter till fyra barn som bor på skyddat boende, till motparten i fallet. Justitieombudsmannen riktar både positiv och negativ kritik mot tingsrätten.

I samband med att Örebro tingsrätt skulle förordna en särskild företrädare för barn så läckte skyddade uppgifter om barnen ut. Dessa fyra barn bor på ett skyddat boende, vars adressuppgifter kunde hittas i åklagarens inskickade bilaga till tingsrätten.

Motparten kunde ta del av adressuppgifter

Handläggaren i domstolen vidarebefordrade i sin tur bilagan vidare till motparten i målet, utan att lägga märke till att adressen i sin helhet fanns att läsa. Misstaget upptäcktes inte förrän två dagar senare, när handläggaren själv insåg vad som skett och tog kontakt med sin chef. En beredningsjurist tog sedan kontakt med både åklagaren, socialtjänsten och den särskilda företrädaren.

Tingsrätten förklarar misstaget

Tingsrätten har gått ut och förklarat misstaget med att adressuppgifter till skyddade boenden normalt sett inte ges till tingsrätten. De säger sig även, enligt Dagens Juridik, ha “framfört önskemål till åklagarkammaren samt påmint om att adressuppgifter till skyddade boenden inte ska anges i handlingar som skickas till domstolen”.

Nya rutiner tas fram

Efter missödet ska en ny rutin ha tagits fram där registratorn skiljer på ansökan eller framställningen och adressuppgifterna redan vid registreringen av uppgifterna. Domstolen ska även se över behovet för vidare utbildning hos sina medarbetare, eftersom denna incident inte anmäldes till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

JO kritiska

Justitieombudsmannen ser enligt DJ allvarligt på det hela. Tingsrätten har alltid ett ansvar att kontrollera samtliga bilagor, ansökningar och dokument som vidarebefordras och borde därför ha upptäckt misstaget. JO säger att de därför inte ska undgå kritik. Men på den positiva sidan så agerade tingsrätten mycket snabbt, och att de ser över sina rutiner för att förhindra liknande incidenter bådar mycket gott.