Ordningsvakt har gängkriminell bror – blir av med sitt förordnande

Susanne Nilsson

En ordningsvakt i Göteborg har blivit av med sitt förordnande på grund av att han har en bror som är gängkriminell. Det rapporterar Dagens Juridik. Den 26-årige mannen fick sitt förordnande för mindre än ett år sedan, och i april i år beslutade Polismyndigheten att det skulle återkallas.

Mannen överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som ansåg att Polismyndigheten inte hade fog för sitt beslut att återkalla förordnandet. Domen överklagades till kammarrätten, som nu valt att ändra domen och istället fastställa polisens beslut.

“Det finns inga uppgifter om att NN själv skulle ha åsidosatt sina förpliktelser som ordningsvakt eller på annat sätt uppträtt så att han inte längre kan anses lämplig för uppdraget. Enligt kammarrättens mening kan dock även andra omständigheter beaktas vid lämplighetsbedömningen”, skriver kammarrätten i sin dom.

Risken för en lojalitetskonflikt räcker för att återkalla förordnandet

Polismyndigheten fattade beslutet att återkalla förordnandet när det framkom att 26-åringen var folkbokförd på samma adress som sin gängkriminella bror och att de träffas då och då. 26-åringen har uppgett att han tagit avstånd från sin brors livsstil och att han inte umgås med honom förutom vid familjesammankomster och liknande. Det finns ingenting som tyder på att mannen skulle ha åsidosatt sina förpliktelser eller på annat sätt kan ses som olämplig för sitt arbete som ordningsvakt. Enligt polisen räcker det dock med risken för att en lojalitetskonflikt eller någon typ av påverkan skulle kunna uppstå, för att mannen inte ska ses som lämplig.

Förvaltningsrätten upphävde polisens beslut

Förvaltningsrätten i Göteborg anmärkte på att Polismyndigheten inte hade bemött 26-åringens uppgifter om att han inte har regelbunden kontakt med sin bror. De ansåg också att polisen borde ha känt till vem mannens bror var och att de var  skrivna på samma adress när han fick sitt förordnande och godkändes som ordningsvakt. Polismyndigheten hävdade att de vid godkännandet känt till att 26-åringens bror inte var laglydig, men inte att han tillhörde ett kriminellt gäng med ett stort våldskapital. Vidare har det framkommit att broderns folkbokföringsuppgifter ändrades efter att ordningsvakten fick sitt förordnande. Förvaltningsrätten valde att upphäva Polismyndighetens beslut, och domen överklagades sedan till kammarrätten.

Överklagades till kammarrätten som gick på polisens linje

Kammarrätten valde att gå på Polismyndighetens linje och fastställa myndighetens beslut om återkallande av förordnandet.

“Redan risken för påverkan och lojalitetskonflikt kan vara tillräcklig för att bedöma en ordningsvakt som olämplig. Även omständigheter som ligger utom egen kontroll, såsom släktskap, kan beaktas. Det behöver inte vara ett speciellt nära band bröderna emellan för att brodern, eller andra inom samma kriminella nätverk, ska betrakta NN som en uppenbar påverkanspunkt. Redan broderns nätverkskoppling, släktskapet och att de bor i samma stad innebär en risk för påverkan och lojalitetskonflikt. Det är inte avgörande att NN inte delar broderns inställning till brottslig verksamhet”, skriver Kammarrätten i Göteborg i sin dom.