Ökade krav på advokater – längre erfarenhet krävs för att vara försvarare i allvarligare brottmål

Susanne Nilsson

Advokatsamfundet inför ökade krav på advokater. Det rapporterar Dagens Juridik. Åtgärden vidtas efter flera uppmärksammade fall där advokater har brutit kraftigt mot de advokatetiska reglerna.

Enligt de nya kraven måste en advokat som vill agera försvarare i allvarligare brottsfall ha minst fem års erfarenhet. Advokatförbundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander hoppas att åtgärden ska medföra ett ökat förtroende för advokatkåren.

Samhällsutvecklingen ställer högre krav på alla aktörer inom rättsväsendet

De nya kraven gäller advokater som vill åta sig försvarsuppdrag i mål med brottslighet som har ett straffminimum på fyra års fängelse. Från och med den första januari nästa år måste de ha minst fem års erfarenhet av att arbeta som försvarare.

”Under 2024 har vi diskuterat, utvärderat och skickat förslaget på remiss i advokatkåren. Att det kommer nu beror således på ett arbete under en längre tid föranlett av den samhällsutveckling vi har sett med organiserad brottslighet som ställer högre krav på alla aktörer inom rättsväsendet. Vad gäller advokater har vi sett exempel på dem som varit ledamöter kort tid men ändå brutit mot god advokatsed på så allvarliga sätt att de har blivit uteslutna. Det här är ett sätt att se till att klienter som misstänks för allvarlig brottslighet får biträde av advokater med längre erfarenhet och kompetens.” skriver Mia Edwall Insulander i ett mail till Dagens Juridik.