Ökad risk för viltolyckor på hösten – uppmärksammas under nationell insatsvecka

Susanne Nilsson

Det sker många viltolyckor på vägarna i Sverige, i genomsnitt en olycka var åttonde minut, och nu under hösten är de vilda djuren mer aktiva. Det i kombination med att många kör bil till och från jobbet under gryningen och skymningen, samma tid på dygnet som djuren rör sig som mest, gör detta till den period då olycksrisken är som störst.

Polisen kommer tillsammans med Nationella viltolycksrådet att uppmärksamma detta med en nationell insatsvecka mot viltolyckor den 26 september till 2 oktober. Dels vill man uppmärksamma trafikanter på vikten av att hålla avstånd till bilen framför sig och att anpassa hastigheten. Man riktar sig också till yrkesförare från andra länder som kör genom Sverige.

– Vi vill också rikta oss till de utländska yrkesförarna som kommer in via våra gränser, ge dem ökad kunskap om viltolycksrisken samt hur de ska hantera viltolyckan när den väl har skett, säger Lena Britz, processledare vid Nationella viltolycksrådet, i ett pressmeddelande.