Nytt poliscenter i Stockholm

Nathalie Wästerlund

I veckan invigs ett nytt center på Polishuset i Stockholm. Centret heter Arbetslivskriminalitetscentret (AKC) och består av ett antal myndigheter som samarbetar i  kampen mot regelöverträdelser, brottslighet och fusk i arbetslivet.

Att de nio deltagande myndigheterna samlas tillsammans i samma center kommer att gynna deras arbete. De jobbar tillsammans för upptäcka felaktigheter hos arbetsgivare, som exempelvis svart arbetskraft, anställda som saknar rätt att arbeta i Sverige, farlig arbetsmiljö eller arbetskraft som utsatts för människohandel eller människoexploatering.

Brister i varje arbetsställe

– När vi sitter i samma lokaler ökar vår möjlighet till samarbete. Det blir även lättare att utbyta information utifrån gällande sekretessregler. Då kan vi också i högre utsträckning rikta in oss på de arbetsplatser där vi verkligen behöver vara. Genom den här konstruktionen får vi en samlad kunskap och ännu mer spets i vårt urval, för vi hittar brister på i stort sett varje arbetsställe vi kontrollerar, säger Håkan Olsson, vikarierande generaldirektör hos Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande från polisen.

Del i att bekämpa gängkriminaliteten

Att bekämpa arbetslivsbrottsligheten är en del i att kämpa mot den organiserade brottsligheten. Kriminell ekonomi kan handla om allt från skattefusk till brott mot välfärden – vilket slår hårt mot både enskilda personer, näringslivet och samhället i stort. AKC kommer att fokusera mycket på att söka upp verksamheter där pengarna finns, eftersom brottsvinster som bygger på ett samspel mellan legala och illegala verksamheter bidrar till ett ökat handlingsutrymme för organiserad brottslighet.

– Uppdraget att bekämpa arbetslivskriminalitet är en del av den kriminella ekonomin vilket är ett av polisens fokusområden. Organiserad brottslighet får brottsvinster från bedrägerier och välfärdsbrottslighet, samt från arbetslivskriminalitet. Vi behöver därför arbeta tillsammans med andra myndigheter för att bekämpa arbetslivskriminalitet, vilket är det som vi kommer att göra i AKC, säger Mattias Andersson, tillförordnad chef för polisregion Stockholm.