Nytt nationellt råd ska motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet

Susanne Nilsson

En ny samverkansstruktur kallad BOB – barn och unga i organiserad brottslighet – ska motverka att unga personer dras in i grov kriminalitet. På onsdagen genomfördes det första mötet i det nya nationella BOB-rådet.

Projektet är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och länsstyrelserna som genomförs på uppdrag av regeringen.

– Vi ser hur barn och unga utnyttjas av kriminella nätverk för att begå mycket allvarliga brott. Det är en utveckling som vi gemensamt måste stoppa. Genom BOB-rådet skapas förutsättningar för en nationellt sammanhållen struktur där myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer bidrar till arbetet, säger rikspolischef Petra Lundh i ett pressmeddelande.