Nya regeringen vill avskaffa permanenta uppehållstillstånd – Migrationsverket: “Det hade jag blivit orolig för”

Nathalie Wästerlund
Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Foto: Björn Bjarnesjö

I den nya regeringens Tidöavtal framgår det att en utredning ska tillsättas under våren 2023, för att undersöka om permanenta uppehållstillstånd kan omvandlas till tidsbegränsade. Detta vill regeringen se över tillsammans med Sverigedemokraterna, som har drivit den här frågan sedan flera år tillbaka.

Ett permanent uppehållstillstånd (PUT) ger innehavaren rätt att bo, jobba och studera i Sverige på obestämd tid, trots att denne inte är svensk medborgare. Vanligtvis krävs det att personen som ansöker om detta har varit folkbokförd i Sverige i minst två år. Den som istället har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd måste få detta beslut prövat varje gång det löper ut.

Förstår oron

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik medverkade i SVT:s 30 minuter. Där påtalade han bland annat att detta skulle vara en “unik åtgärd”, då Sverige inte befunnit sig i liknande situationer förut.

Idag har cirka 300 000 människor i Sverige ett permanent uppehållstillstånd. Ribbenvik säger i 30 minuter att han kan förstå en eventuell oro kring förslaget.

– Det står ju att man vill utreda om man kan omvandla permanenta uppehållstillstånd till tidsbegränsat, så det hade jag blivit orolig för, säger han.

Men samtidigt poängterar han att det kommer krävas solida lagstiftningsförslag för att detta ska få fäste, vilket det inte finns i nuläget.