Nya miljözoner i Stockholm – endast elbilar tillåtna i innerstaden

Nathalie Wästerlund

Maktskiftet i Stockholm stad har gett de rödgröna en chans att komma till makten. Med totalt 53 av de 101 mandaten så består Stockholms nya styre av politiker från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Detta innebär bland annat att Stockholms innerstad kommer att få nya miljözoner.

Tidigare så har miljözon två gällt på vissa platser i innerstaden, exempelvis på Hornsgatan. Detta ställer krav på äldre personbilar, lätta bussar samt lastbilar. Men nu ska Gamla stan och ett område inne i city bli miljözon tre, vilket kommer innebära att endast elbilar och några få utsläppssnåla bilar kommer att få köras i dessa områden.

Stockholm avgiftsfritt till 2030

Dessa zoner kommer att fasas in med start år 2024, och planeras vara fullt införda år 2026. Exakta områden kommer att fortsätta diskuteras, och ska vara bestämt år 2023. Planen är även att hela innerstaden ska vara avgiftsfri år 2030, om allt går som det ska.

Åsa Lindhagen är drivande i frågan

Stockholms nya borgarråd Åsa Lindhagen (MP) har varit drivande i den här frågan.

“Stockholm ska bli en grön promenadstad och Europas främsta cykelstad och vi ska se till att bussarna kommer fram snabbare, och skapa utrymme för sådant som stockholmarna efterfrågar, såsom mer träd och grönska. Vi ska göra Stockholm till en stad för människor” säger hon i en presskonferens under torsdagen.