Nya åtgärder mot gängvåldet – polisen inrättar nationellt våldscenter

Susanne Nilsson

Polisen gör nu nya satsningar för att förbättra förutsättningarna att utreda grova våldsbrott som sker i gängmiljö. 

I ett nytt nationellt center kommer olika delar av utredningsverksamheten att samlas.

– Vi vässar hela tiden våra arbetsmetoder för att anpassa dem till hur kriminaliteten ser ut. För att snabbare ta till vara på de erfarenheter som görs i det operativa arbetet kring skjutningar och sprängningar bygger vi upp ett kunskapscenter. Hit kopplar vi andra delar av utredningsverksamheten, exempelvis forensik, återtagande av brottsvinster och polisens nationella center för skjutvapen, säger Manne Jönsson, enhetschef vid Nationella operativa avdelningen, i ett pressmeddelande.

Uppdatering av metodstödet

I satsningen ingår även att uppdatera det redan befintliga metodstödet som finns för utredning av grova gängrelaterade brott. Den typen av brott är oftast svårutredda och resurskrävande, och uppdateringen görs för att ytterligare underlätta för polisen i det inledande skedet av utredningar.