Ny forensisk teknik ska tackla våldsvågen –  kan göra Sverige världsledande

Nathalie Wästerlund

Tack vare ett nytt projekt hos NFC har snittiden för ett förhandsbesked på att undersöka patronhylsor gått från sju veckor till 14,5 timmar. Polisen tror att Sverige kan bli världsledande med hjälp av sin nya teknik.

Polismyndigheten genom Nationellt forensiskt centrum (NFC), jobbar med att förbättra den forensiska kapaciteten för undersökningar av vapen över hela landet. Mycket goda resultat har redan kunnat redovisas i polisregionerna Väst, Syd och Öst där man arbetat på pilotprojekt, rapporterar de i en artikel på sin hemsida. Till sin hjälp har de en ny så kallad inläsningsmaskin på plats i Stockholm. Med hänsyn till alla skjutningar så kan de nya framstegen få stor betydelse.

Liten plastcylinder avgörande

En avgörande faktor för den förbättrade effektiviteten är en ny typ av hylscontainer, en liten cylinderformad behållare i plast, som säkerställer en dna-fri säkring av patronhylsor. Tack vare denna kan man nu påbörja undersökningen av patronhylsor maskinellt innan man övergår till den mer tidskrävande dna-undersökningen.

Utmaning för forensiker världen över

– Det här är en utmaning som forensiker världen över försöker lösa eftersom man på så vis vinner mycket tid, säger Stephen James som är chef för laboratoriesektion Stockholm, NFC, i polisens artikel.

Målet är tre timmar

Mycket fokus har lagts på att förkorta handläggningstiderna hos NFC när det kommer till att ge så kallade förhandsbesked, alltså ett analyssvar som bistår utredare i sin inriktning, så låg snittiden på sju veckor. Nu har den kunnat minska till ungefär 14,5 timmar, alltså en markant förbättring. Målet är att snittiden ska minskas ännu mer, till högst tre timmar.

“Oerhört viktigt i utredningarna av de grova våldsbrotten”

– Snabba forensiska besked är oerhört viktigt i utredningarna av de grova våldsbrotten. Förundersökningsledarna behöver analyserna för att kunna ta beslut om exempelvis husrannsakan, inhämtning av relevant kameraövervakning eller gripande, säger James.

Bådar gott inför framtiden

Jan Evensson, som är laboratorieenhetschef på NFC berättar att han är mycket positivt inställd till de goda resultaten. Han tror att svensk polis kan bli världsledande inom denna nya inläsningsteknik. Det som de hittills lyckats med bådar enligt Evensson mycket gott inför framtiden.