NOA sätter in förstärkning till 114 14 – polisen saknar 300 operatörer

Nathalie Wästerlund
Foto: Ricard Aron Nilsson

NOA har beslutat om en förstärkning till polisens kontaktcenter som hanterar alla de anmälningar och tips som rings in på 114 14. Detta innebär bland annat att operatörer landet runt tvingas jobba övertid.

I samråd med polisregionerna har Nationella operativa avdelningen beslutat att region Stockholms verksamhet inom 114 14 måste förstärkas. Detta innebär bland annat att operatörer från andra regioner kommer att vara verksamma även hos Stockholmsregionen. Anställda kommer även att tvingas jobba övertid för att minska kötiderna.

Verksamheten måste avlastas

Syftet med förstärkningen är att polisregion Stockholms verksamhet ska avlastas under tiden som nya medarbetare rekryteras och utbildas. Man vill även öka tillgängligheten för de som vill anmäla brott eller tipsa polisen via telefon. Om allt går som planerat kommer cirka 30 nyrekryterade operatörer vara på plats redan i april. Ytterligare operatörer beräknas kunna börja jobba till sommaren.

“Det är inte acceptabelt”

– Det är för långa väntetider för att komma fram till polisens kontaktcenter i framför allt polisregion Stockholm. Det är inte acceptabelt och därför har vi nu tillsammans med övriga polisregioner beslutat att under en period stötta region Stockholm med extra personal, säger Jonas Hysing, chef för nationella kontaktenheten hos NOA, i ett pressmeddelande på polisens hemsida.

Konsekvens av Stockholms våldsvåg

De långa väntetiderna hos 114 14 beror främst på en underbemanning som sträcker sig över hela landet. Hysing berättar att de behöver ha nationellt runt 800 operatörer, men att det just nu saknas runt 300 stycken. Men även andra händelser påverkar, som den pågående våldsvågen i Stockholm och den tidigare situationen med passköerna.

– Brådskande och prioriterade ärenden, exempelvis tips, kommer fram till oss med rimliga kötider per telefon. Men det är ett ansträngt läge framförallt för att anmäla vissa typer av brott, avslutar Hysing i pressmeddelandet.