Nationalmuseum saknar miljontals kronor – kan tvingas stänga om inte regeringen griper in

Nathalie Wästerlund

Nationalmuseum i Stockholm kan tvingas stänga om inte regeringen griper in. Ett ekonomiskt nödläge, där statsanslaget numera knappt täcker de fasta kostnaderna och där all verksamhet, vilket även inkluderar deras många utställningar, måste finansieras externt.

– Vi har vridit och vänt på varenda sten, det finns inte längre något mer att ta bort. När regeringen inte ökar anslagen så måste de pengar som fattas skäras från verksamheten. Nästa steg, om regeringen inte agerar, blir att Nationalmuseum måste stänga, säger museets tidigare överintendent och chef Susanna Pettersson.

Museet har under en tid kontinuerligt behövt skära ned på sina utgifter. De har bland annat varslat personal, sagt upp lokaler, dragit ned på mängden utställningar och hållit stängt måndagar och tisdagar. Statsanslaget har inte räckt till – för att Nationalmuseums framtid ska vara säkrad hade ytterligare 50 miljoner i anslag krävts enligt Susanna.

– Museets möjligheter att driva verksamhet minskas hela tiden och någon dag tar det slut, säger hon.