Nästan 100% av unga män som dömts till fängelse för våldsbrott har en diagnos

Susanne Nilsson
Professor Eva Billstedt. Foto: Kriminalvården och Göteborgs universitet

En studie som gjorts vid Göteborgs universitet visar att nästan alla unga män som avtjänar fängelsestraff för våldsbrott har en diagnos.

I studien, ledd av Eva Billstedt som är professor i psykologi, har forskare på universitetet följt 300 män mellan 18 och 25 år som dömts till fängelse för framför allt våldsbrott. Studien har pågått under drygt tio års tid.

97% har en diagnos

Forskarna har kommit fram till att 97% av männen i gruppen har eller har haft en psykiatrisk diagnos, till exempel ångest och/eller depression, eller en neuropsykiatrisk diagnos som ADHD eller autism. Majoriteten av männen uppfyller dessutom kriterierna för flera diagnoser. Över 80% av deltagarna hade även en missbruksproblematik.

Ungefär en fjärdedel av studiedeltagarna hade en psykiatrisk problematik som forskarna bedömde som allvarlig. Dit hör de som fått psykiatrisk tvångsvård, de som haft ett psykotiskt tillstånd och de som gjort upprepade suicidförsök.

Behöver bli bättre på att samverka

Många av männen i gruppen hade svårt att få professionell hjälp efter fängelsetiden. André Ternhell, en av forskarna bakom studien, säger till Ekot att vi behöver bli bättre på att samverka mellan olika typer av myndigheter, institutioner och vårdgivare.

– Länken mellan kriminalvård och sjukvård behöver bli tydligare.

Viktig kunskap

Studien har även visat att många av männen tidigare mobbade andra barn, började med droger tidigt eller hade upplevt våld i hemmet. Detta kan enligt forskarna ge viktig kunskap om vilka barn som kan befinna sig i riskzonen för att hamna i kriminalitet.